గర్భవతి తోడికోడళ్లు 2| Garbhavathi Thodi kodallu 2 | Telugu stories| Stories in Telugu |

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 11 ਸਤੰਬਰ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 920 057
1 800


Thodi Kodallu తోడి కోడళ్ళు 1
www.youtube.com/watch?v=IKVv8...
తోడి కోడళ్ళు 2
www.youtube.com/watch?v=_LSZ8...
తోడి కోడళ్ళు 3
www.youtube.com/watch?v=2oyT2...
తోడి కోడళ్ళు 4
www.youtube.com/watch?v=SQCIO...
తోడి కోడళ్ళు 5
www.youtube.com/watch?v=lMtX_...

Myna Stories
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • Suneetha Konuganti

  Suneetha Konuganti

  10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tomorrow you have to send part-3 in YouTube

 • Shilpa Ravi

  Shilpa Ravi

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Shilpa Ravi

  Shilpa Ravi

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Supar

 • Merugumala Bhargavi

  Merugumala Bhargavi

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super storie

 • Seshu Satuluri

  Seshu Satuluri

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow that's great thanks to the Customers

 • sankarshan videos

  sankarshan videos

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting

 • Honey Y

  Honey Y

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi andi nice story I am waiting for next episode fast ga pettandi plz

 • lakshmi G

  lakshmi G

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  शेर और चूहा हिंदी कहानी | शेर और चूहा (Lion And The Mouse Story ) | @Sher Aur Chooha Hindee Kahaanee

  https://youtu.be/J1lEPd5uSGM

 • koteswarao Narisetty

  koteswarao Narisetty

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story next episode pettandi

 • theegala mallikarjuna

  theegala mallikarjuna

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Third episode pettandi please

 • Vamshi prathap Vamshi

  Vamshi prathap Vamshi

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please change the voice

 • Chiru Swapna

  Chiru Swapna

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Chiu

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Shivani Bolla

  Shivani Bolla

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super cool nice

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Manvith Rao

  Manvith Rao

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vhvghjh

 • Mabu A mabu

  Mabu A mabu

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please part 3 pettandi fast ga

  • Mabu A mabu

   Mabu A mabu

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Myna Stories your welcome ❤️

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • aruna kumai malugu

  aruna kumai malugu

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  T

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Gandiboina Mutual devi

  Gandiboina Mutual devi

  6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Madhavi 2014

  Madhavi 2014

  6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Can you make third part quickly

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • chinnu janu

  chinnu janu

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super stories 😃😃😃 😃

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Ch Jayasundar

  Ch Jayasundar

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story , please next part please

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • reddy garu

  reddy garu

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  కోతి-వడ్రంగుల కథ | The Monkey and The Wedge Story in Telugu | @%Koti-vaḍraṅgula katha
  https://youtu.be/ANPMmcrxnfc

 • Edla Rani

  Edla Rani

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  edhi next episode pettandi

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • RAJKUMAR K

  RAJKUMAR K

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  waiting for next episode

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Nature Fun

  Nature Fun

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  please upload next part Please Please Please Please Please

 • Nature Fun

  Nature Fun

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I can't wait for your stories, your stories are the best❤️

 • Nature Fun

  Nature Fun

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please upload more stories please

 • B Tirumala

  B Tirumala

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Telugu Online Teaching

  Telugu Online Teaching

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Excellent story 👌👌

 • K.Bindusri

  K.Bindusri

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for next part

 • MSD

  MSD

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hrithik Roshan Telugu dubbed movie balam
  https://youtu.be/dR1oh_CfmWM

 • Uma Nalla

  Uma Nalla

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next part thondharga petandi

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • BLUE STARS

  BLUE STARS

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Superb video 👌👌

 • Akshitha Sai

  Akshitha Sai

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Surper

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Sachin Tillu

  Sachin Tillu

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  uuytrrewqasxx yu g hii if too

  • Sachin Tillu

   Sachin Tillu

   9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   ❤️ you hbvxxww week vP so all to all😂😀😎 you 😭❤️🔥🎉👍👍

 • Harikrishna

  Harikrishna

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Good video.and animation

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • M Naresh

  M Naresh

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next part

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • KARRA HANISH

  KARRA HANISH

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for next part of this story

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • sreejan arts sreejan arts ATOZ sreejan arts vlog

  sreejan arts sreejan arts ATOZ sreejan arts vlog

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ఇది మంచి కథ గూడీస్ నాగమ్మ దేవి

 • anusha g

  anusha g

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next part you want to send from TV and phone and naptop

 • suresh vuyyuru

  suresh vuyyuru

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👌 ok

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Putta Shanthi

  Putta Shanthi

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😍😁😄😘🤗🥰

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • JYOTHI SRIRAMOJU

  JYOTHI SRIRAMOJU

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super machi

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

  • JYOTHI SRIRAMOJU

   JYOTHI SRIRAMOJU

   10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thopu

 • PAVAN KALYAN

  PAVAN KALYAN

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  https://youtu.be/lPOVXjMdXbY🔥🔥👌🏽👌🏽

 • Gow D

  Gow D

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  1:00 is that automatic car?? Nice story

 • anusha gouds

  anusha gouds

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next episod kosam vaiting kam fastga pettamdi

 • K Sahithi

  K Sahithi

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Excellent ❤️💖❤️

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Chalapthi Chapapthi

  Chalapthi Chapapthi

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next episode twara pattandi

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Jinka Masthan

  Jinka Masthan

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Pulaya Pulaya

  Pulaya Pulaya

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Story isVery nice please keep the next episode fastly

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Sirigai Raju

  Sirigai Raju

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • srinivasrao suddapalli

  srinivasrao suddapalli

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wen part 3 wating

 • Padala Srinivas

  Padala Srinivas

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  3 part pettandi

 • Hungama Telugu

  Hungama Telugu

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  https://youtu.be/u4zKBt6S8E4 shinchan without lines in telugu shinchan going to party

 • Vijay Varma

  Vijay Varma

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Story baavundi next episode pettandi please

 • Gouthami Yekula

  Gouthami Yekula

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow

 • Nani GAMING FF

  Nani GAMING FF

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🙏🙏👍👍👌👌😰😰😭😭

 • M. Srinivasulu Mandha

  M. Srinivasulu Mandha

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Good story

 • Dudekula baji Sidekicks baji

  Dudekula baji Sidekicks baji

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 • Akhil A L S

  Akhil A L S

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  very nice story I love it waiting for next story

 • Sankari Kasrola

  Sankari Kasrola

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😱😱😱😱😭😭😭😱😱😱😱

 • Deepak Studies

  Deepak Studies

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ok

 • Deepak Studies

  Deepak Studies

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bagundi

 • Deepak Studies

  Deepak Studies

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  super bro next part

 • Deepak Studies

  Deepak Studies

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super bro

 • Venky

  Venky

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Rajarao Batsala

  Rajarao Batsala

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Supper

 • Madhavi Gundavarapu

  Madhavi Gundavarapu

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next part please

 • Gompa Lashmi

  Gompa Lashmi

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super,story

 • Nandini s nandini

  Nandini s nandini

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next part

  • Shaik Munni

   Shaik Munni

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Munbhyv

 • Ram Prasad

  Ram Prasad

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 😍

 • Polavena Srikanth

  Polavena Srikanth

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ayooo already chusi na story half nduku pettunaru OMG

 • Vijaya Vijaya

  Vijaya Vijaya

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bad

 • Deva Reddy

  Deva Reddy

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super👍

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Chiranth Reddyk

  Chiranth Reddyk

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  u0

 • Sravani Vasarla

  Sravani Vasarla

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please iam waiting 3eposide

 • R yadagiri

  R yadagiri

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for next part
  👌👌👍😊

 • Mani rathnam Munganda

  Mani rathnam Munganda

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice story

 • sainat Reddy

  sainat Reddy

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤩🤩🤩🤩😁😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄😄😄😄😀😀😀😀😀😀😋😋😋😋🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😗😗🥰🥰🥰🥰

 • Vijau Kumar 143

  Vijau Kumar 143

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Fast ga upload chey aunty...😔🚶

 • sainat Reddy

  sainat Reddy

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Iovo

 • NARESH ENNARAPU

  NARESH ENNARAPU

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I like this story next episode Ni thodaraga pettandi please

 • Ramavath Sonia

  Ramavath Sonia

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super bagundhi

 • Sanala Bramhaiah achari

  Sanala Bramhaiah achari

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Vinoda Chakali

  Vinoda Chakali

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Gopi Dara

  Gopi Dara

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Meru next episode pettandi

 • Ramamurthy Yagavakota

  Ramamurthy Yagavakota

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please

 • Ramamurthy Yagavakota

  Ramamurthy Yagavakota

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Keep next episode

 • Gajjala Nikhitha

  Gajjala Nikhitha

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super stories

  • Myna Stories

   Myna Stories

   4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Thank you very much

 • Gajjala Nikhitha

  Gajjala Nikhitha

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thodi kodallu next part pettandi pls

 • Venapally Sujeevanrao

  Venapally Sujeevanrao

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super story next episode pettandi pls

 • Swarupa Nimmakanti

  Swarupa Nimmakanti

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  So nice story 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 • Jareena Jareena

  Jareena Jareena

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Superb

 • Bhukya Susheela

  Bhukya Susheela

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Gprbhavathi kodalu 3releas cheyandi

 • Van Kadavakollu

  Van Kadavakollu

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Sai ammu

  Sai ammu

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super stories

 • Mandla Aruna

  Mandla Aruna

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Chala bagundi story waiting next part 👌👌

 • laxman lux

  laxman lux

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • Sirisha Maganti

  Sirisha Maganti

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next episode undha

 • Susanna rani Kanuga

  Susanna rani Kanuga

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for next part😔😔😔😔😔😔😔